Termer och villkor

01. Giltigheten av förordningarna

Dessa regler gäller för alla beställningar som placeras mellan företaget 376west sp. z o.o., FBąkowska 3C, 05-800 Pruszków, Polen, EU-moms PL7010388860, REGON 146789550, ägaren till varumärket 3coty® (nedan kallat 376west och / eller 3coty®) och dess kunder som använder webbshopen www.3coty.com från det att inköpsavtalet ingicks.

02. Beställningsprocess, inköpsavtal, ordergränser

A. Förfarande för beställningsproces
376west, som ägare till varumärket 3coty® erbjuder sina kunder den högsta kvalitet våtkattmat. Presentation av sortimentet i vår online- och stationära butik är icke-bindande och icke-bindande och presenterar inte ett erbjudande i enlighet med civillagen. Kunden, genom att klicka på produkt eller produktbeskrivning, får en fullständig beskrivning av produkten. Produkten placeras i en virtuell kundvagn genom att ange önskad mängd och klicka på symbolen på kundvagnen.

Efter att ha valt alla beställda produkter går kunden till orderförhandsgranskningen genom att klicka på “Din kundvagn” -knappen, som visas i övre högra hörnet av butiken, överförs kunden till den sida där han / hon kan kontrollera produkterna i virtuell korg när som helst och vid behov göra ändringar.

Om kunden vill slutföra ordern fortsätter han genom att klicka på knappen “Till kassan”. Registrerade klienter kan ange sin e-postadress och lösenord och använda sparade uppgifter vid hanteringen av ordern. Alternativt kan kunden registrera sig som ny användare eller fortsätta med köpet utan att behöva registrera sig. I så fall måste kunden ange sin adress och kontoinformation i nästa steg.
På sidan Betalningsinformation väljer kunden leveransadressen samt betalningsmetoden. Här hittar du alla detaljer om ordern (inklusive lagstadgad moms), leverans och fraktkostnader. För att slutföra beställningen måste du godkänna reglerna (efter att ha läst den) och klicka sedan på “Checkout” -knappen. Det innebär att inköpsavtalet har inkommit.

Den erbjudna produkten säljs endast i detaljhandeln. 376west och 3coty® erbjudanden riktas till vuxna. 376west sp. z o.o.förbehåller sig rätten att avbeställa beställningar – även utan att ge en anledning.

B. Köpavtal
Att presentera produkter i 3coty-butiken fungerar som information och utgör inte ett bindande försäljningsbud. Kunden lämnar ett bindande inköpsbud genom att slutföra orderprocessen och klicka på “Skicka order” -knappen. Kunden mottar en automatisk bekräftelse till den angivna e-postadressen (så kallad orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse är ännu inte ett kontrakt. Avtalet om köpavtalet med 376west äger rum när 376west accepterar kundens order, skickar beställda varor och bekräftar det med det andra e-mailet (bekräftelse på leverans).

03. Priser, frakt och leverans

A. Priser
Alla priser inkluderar moms och andra komponenter, fraktkostnader kan läggas till. Bevis på köp bifogas varje beställning.

B. Fraktkostnader
Fraktkostnader beräknas enligt avtalet mellan DHL Parcel/DHL Express/, Poczta Polska och 376west.

C. Leveranser

376west levererar sina produkter till privatkunder, kattägare, veterinärkliniker, gårdar och liknande. Om inte annat anges i erbjudandet är leveranstiden 1-5 arbetsdagar. Tiden räknas från det ögonblick som betalningen uppgår till 100% av ordervärdet på 376west-kontot (exklusive kontanter vid leverans).

Information om leverans- och fraktkostnader finns i fliken Butikshantering.

Leveranser sker mellan 09:00 och 17:00, men den exakta tiden kan bero på kurirväg.

Om inte alla produkter finns tillgängliga på lager, förbehåller 376west sig rätten att organisera partiell leverans till egen kostnad, om kunden accepterar en sådan lösning.

Om 376west, inte självständigt, inte kan leverera de beställda varorna, kan Westwest säga upp avtalet. Då bör 376west informera Kunden om detta omedelbart.

Sändningar är beredda för leverans för att minimera risken för skador under transport. Budgivaren ansvarar för varorna tills du undertecknar fraktdokumenten. Undertecknandet av fraktbrevet motsvarar ett uttalande som säger: “Jag bekräftar mottagandet av fartyget i oskadat skick och i enlighet med beställningen”, så innan du lämnar in signaturen, kontrollera om förpackningen har skadats och omberäkna varor. I händelse av skada eller brist är skadningsrapporten ett väsentligt dokument för skadeståndsanspråk. Kurer måste ha en blankett. Budgivaren har ingen rätt att förneka dig denna möjlighet av någon anledning. Kom ihåg att kurirens undertecknande av protokollet är grunden för att hävda fordringsrättigheterna. Protokollets original tas av kuriren.

Om de levererade varorna skadades under transporten, bör kunden omgående informera om detta på [email protected]. I det här fallet kommer 376west att få möjlighet att klaga på varorna till transportföretaget eller försäkringsgivaren. Om kunden inte informerar om skadan som orsakats under transporten påverkar inte de lagstadgade garantibetingelserna. För att tillhandahålla ordern smidigt ska 376west tillhandahålla det relevanta leveransbolaget e-postadress och telefonnummer till kunden. Vidarebefordran av e-postadress och telefonnummer är en obligatorisk del av inköpsavtalet med 376west. Kunden har inte rätt att välja eller överklaga i denna fråga. Mer information finns på vår sekretesspolicy sida.

04. Bokning av ägande

Produkten förblir egenskapen till 376west, tills varan betalas av Kunden i sin helhet. Pantsättning, överlåtelse av äganderätt till säkra fordringar, bearbetning eller ändring av utseendet före överföring av äganderätt till produkten är endast tillåten med samtycke från 376west.

05. Rätt att dra tillbaka från köpavtalet

Kunder som är konsumenter har rätt att returnera de beställda varorna inom 14 dagar. En konsument är en fysisk person som utför en juridiskt bindande transaktion som inte är relaterad till sin affärs- eller yrkesverksamhet. När det gäller rätten att återkalla avtalet och uteslutande från denna rätt gäller följande regler. Vid ytterligare frågor kan kunden kontakta fliken Kundtjänst, Kontakta oss.

A. Rätt att återkalla kontraktet
Kunden har rätt att återkalla avtalet – utan att ge någon anledning – inom 14 dagar. Denna tid räknas från den dag då kunden eller den person som auktoriserats av kunden (det kan inte vara kurir för transportföretaget), mottog den senast beställda produkten.

För att kunna utnyttja rätten att återkalla avtalet måste kunden informera om det via telefon eller skriftligt, t.ex. per post eller via e-post: 376west sp. z o.o., Bakowska 3C, 05-800 Pruszków, Polen, telefon: +48 577 155 330, [email protected].
För detta ändamål kan kunden använda formuläret för återkallande, vilket dock inte är obligatoriskt. För att tillbakadragandet ska vara effektivt måste kunden informera bolaget om företaget inom 14 dagar.

B. Konsekvenser av återkallelse från kontraktet

Om kontraktet upphävs kommer 376west att ersätta alla kostnader som uppkommit, inklusive leveranskostnader (förutom kostnader som uppkommit till följd av användning av en vanlig budtjänst än den som erbjuds av 376west), omedelbart inom 14 dagar efter mottagandet av information om återkallelse från överenskommelse. Återbetalningen sker enligt samma metod som den mottagna betalningen – förutom kontant vid leverans. Kunden är inte berättigad för kostnaderna för denna avkastning. 376west förbehåller sig rätten att återkalla återbetalning till varan eller bekräfta varornas retur.

Avkastningen är endast effektiv om 14-dagarsperioden har respekterats.

Rätten att returnera varorna gäller inte varor som har utarbetats på kundens särskilda order. varor som har öppnats, varor med skadad förpackning återbetalas inte. Villkoret att returnera varorna är en skriftlig anmälan av bolaget 376west Sp. Zoo. om retur varor. Kunden skickar de beställda varorna till följande adress: 376west sp. z o.o., Bakowska 3C, 05-800 Pruszków, Poland.

Innan du skickar returleverans, kontakta vår kundservice på nej. Tel. +48 577 155 330.

C. Återkallelse från kontraktsformuläret 

Om du vill dra tillbaka kontraktet, fyll i formuläret och returnera det till följande adress:
376west sp. z o.o./3coty®,  Bakowska 3C, 05-800 Pruszków, Polen, [email protected].

– Jag / Vi (*) informerar härmed (*) om min / vår (*) återkallelse från försäljningskontrakt för följande varor:

– Datum för beställning (*) / datum för mottagande (*))
– Namn och efternamn / Namn på konsumenten (erna)
– Konsumentadress
– Konsumentens underskrift (endast om formuläret skickas i pappersversion)
– Datum
_______________
(*) Ta bort onödigt.

06. Betalningsmetoder

Betalningsmetoder som finns i butiken är (beroende på leveransland):

– Betalning med regelbunden eller online överföring till bankkontot på 376west
– Betalning med kreditkort/betalning online via payU, PayPal, MyPOS, Klarna betalningssystemet

I särskilda fall eller beroende på vilken typ av leverans som kunden valt väljer 376west rätten att endast acceptera vissa betalningsmetoder. Betalningar genom att skicka kontanter eller checkar accepteras inte.

Valet av betalning görs av köparen vid beställning.
Om köparen underlåter att göra betalningen inom 7 dagar från beställningsbekräftelsen har 376west rätt att avbryta ordern, informera köparen via e-post eller telefon.

07. Personligt skydd för personuppgifter

Företaget närmar sig skyddet av kundernas personuppgifter mycket allvarligt. Läs noga igenom informationen om skydd av personuppgifter på fliken Integritetspolicy.

08. Säljaren

376west Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Företagsledning: Agnieszka Sobczyńska
EU-moms PL7010388860, REGON 146789550

09. Slutbestämmelse

Vid invaliditet eller oförmåga att genomföra någon av förordningarna i förordningarna, gäller resten av förordningen. 376west förbehåller sig rätten att införa restriktioner för användningen av 3coty®-nätbutiken som orsakas av teknisk service, underhållsarbete eller arbete med att förbättra dess funktionalitet. Samtidigt åtar sig 376west att göra sitt yttersta för att se till att dessa pauser sker i timmar
nattid och varar så kort som möjligt.

376west förbehåller sig rätten att ändra förordningarna. Ändringarna träder i kraft för tillfället tydligt angivet av 376west, men inte tidigare än 7 dagar efter deras tillkännagivande. Beställningar som placerats före ikraftträdandet av de ändringar som avses i föregående mening kommer att utföras i enlighet med gällande regler vid tidpunkten för inlämningen. Alla tvister mellan parterna kommer att lösas med vänlighet eller i närvaro av en oberoende och opartisk medlare. Om tvisten emellertid inte kan lösas på ett minnesvärd sätt, inklusive genom medling, kommer domstolens behörighet att bestämmas i enlighet med gällande bestämmelser i Republiken Polen.

10. Senaste uppdatering av Användarvillkor

24.02.2022