Integritetspolicy

01. Omfattningen av sekretesspolicy

Läs noggrant följande sekretesspolicy för 376west / 3coty®-butiken (nedan kallad policyen) för att förstå våra policyer och rutiner angående dina personuppgifter och hur vi ska bearbeta dem. Vår policy gäller för personer som använder tjänsterna från 376west / 3coty®-butiken som konsument (“State”). I denna policy förklarar vi hur 376west / 3coty® samlar, använder och delar din personliga information. Vi förklarar också hur du kan komma åt din personliga information, uppdatera den och bestämma hur vi använder den.

02. Definitioner

Ägaren – ägaren till 3coty.com webbutik är 376west sp. z o. o. med registrerat kontor, Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków, Polen, registrerad under nr. KRS: 0000470202 vid tingsrätten för Warszawas huvudstad i Warszawa, XII: s kommersiella avdelning för tingsrätten, NIP: PL7010388860, REGON: 146789550.

Användare – någon privatperson (internetanvändare) som besöker webbplatsen 3coty och alla tillgängliga delsidor enligt vilka 3cots-butiken är tillgänglig

Kund – En fysisk person med full eller begränsad juridisk kapacitet, en juridisk person eller en organisationsenhet som gör en order i affären.

Sekretesspolicy – detta dokument

Store – webbutik www.3coty.com

03. Personuppgifteradministratör

Administratören av personuppgifter är: 376west sp. z o. o. med säte, Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków, Polen, NIP: PL7010388860, REGON: 146789550.

04. Personlig information

I vår webbutik samlar vi in följande personuppgifter och bearbetar den för följande ändamål:

För- och efternamn – vid beställning kommer du att bli ombedd att ge ditt namn och efternamn för att kunna skicka din beställning och kunna kontakta dig

Hem / leveransadress – vi behöver det för att skicka de beställda varorna.

Telefonnummer – det behövs för kuriren. Ibland ringer vi också för att bekräfta beställningen, eller vid oväntade händelser som brist på varor i lageret samtidigt som vi föreslår en gynnsam lösning.

E-postadress – vi skickar en orderbekräftelse via e-post och vi kontaktar dig. Om du har kommit överens om att få vårt nyhetsbrev skickar vi det till dig med kommersiell och marknadsföringsinformation.

IP-adress – Information som följer av de allmänna reglerna för anslutningar som görs på Internet, till exempel IP-adressen (och annan information som finns i systemloggen) används av serverns administratör för tekniska ändamål. IP-adresser kan också användas för statistiska ändamål – att samla generell demografisk information (t.ex. om den region från vilken anslutningen äger rum).

05. Lagring av personuppgifter

Datad Administrator lagrar och behandlar följande data:

Registrerade användare:
Förnamn och efternamn
Adress
E-postadress
Mobiltelefon

Kunder:
Förnamn och efternamn
Adress
E-postadress
Ingen telefon

Nyhetsbrevets abonnenter:
E-postadress

Varje 3coty® butik Kund eller Användare har rätt att inspektera och uppdatera sina personuppgifter. Han / hon har också rätt att avgå från att ta emot kommersiell och marknadsföring information när som helst. Registrering och tillhandahållande av personuppgifter i 3coty-butiken är frivillig.

Ägare, 376west Sp. z o.o. förklarar att han tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa uppdragna personuppgifter i enlighet med kraven i regelverket och uppfyller alla krav som anges i de föreskrifter som avses i art. 39a i lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av konfidentiella uppgifter, (UE) 2016/679 – 27.04.2016 och 95/46/WE – 10.05.2018. I synnerhet förklarar ägaren att han har utvecklat och genomfört en säkerhetspolicy och instruktion för förvaltningen av det IT-system som används för databehandling, som avses i förordningen av inrikesministeriet och administration den 29.04.2004.

376west förbehåller sig rätten att dela uppgifter med kontor och organ som är behöriga att behandla personuppgifter på grundval av tillämplig lag.

För att kunna behandla beställningar delar 376west nödvändig information med: Klarna, PayPal, MyPOS, PayU, DHL Parcel och DHL Express.

06. Cookies och liknande teknik

3coty®-butiken använder cookies.

Cookies är informationsdata som lagras på användarens enhet och / eller kunden hos 3coty-butiken och är avsedda att underlätta användningen av webbplatsen.

Cookies innehåller i allmänhet namnet på webbplatsen från vilken de kommer, lagringstiden på enheten och ett unikt nummer.

Cookie-filer placeras på användarens enhet av webbplatsoperatören.

Cookies används för följande ändamål:

  • Skapa statistik för att förstå hur webbplatsanvändare använder webbplatser, vilket hjälper dem att förbättra.
  • Underhålla användarsessionen (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver logga in igen på varje undersida.
  • Bestämning av användarprofilen för att korrekt matcha reklam- och annonsmaterial i nätverket.

07. Senaste uppdatering

28.06.2022