Övergång till 3coty®

DAG 1-2

Alternativt matning 1-2

25% 3coty®
75% aktuell mat

DAG 3-4

Alternativt matning 3-4

50% 3coty®
50% aktuell mat

DAG 5-6

Alternativt matning 5-6

75% 3coty®
25% aktuell mat

DAG 7

Alternativt matning 7

100% 3coty®