3cotyClub Program för uppfödare och ägare

REGISTRERA NU!
Fyll i FORMULÄRET.

3cotyClub har utvecklats för att främja hälsosam, 100% NATURLIGA, 100% KÖTTHALT, 100% BALANSERAD UTFODRING.

Vi värdesätter ditt deltagande i programmet och din feedback kan hjälpa oss att utveckla fler produkter för dina katter.

Vi skulle vilja belöna ENGAGERAD UPPFÖDNING till avel och stödja ansvariga uppfödare som vill mata sina katter en naturlig och hälsosam kost och som vill uppmuntra de nya ägarna till detta. Vårt program har tre grundläggande nivåer.

3cotyClub
GUL

15% RABATT på alla inköpta produkter
(utom 3cotySupport)

3cotyClub
SVART

20% RABATT på alla inköpta produkter
(utom 3cotySupport)

25% RABATT på produkt 88. komplett sortiment för kattungar (71+83+84)

Ytterligare rabatter och kampanjer på utvalda produkter av 3cotyClub plus ytterligare gåvor.

3cotyClub
VIT

25% RABATT på alla inköpta produkter
(utom 3cotySupport)

30% RABATT på produkt 88. komplett sortiment för kattungar (71+83+84)

Ytterligare rabatter och kampanjer på utvalda produkter av 3cotyClub plus ytterligare gåvor.

3cotyClub
HJÄRTAN

Vi vill hjälpa och stödja organisationer och specialprogram som tar hand om katter. Vi skapade denna nivå för dem som älskar katter som vi gör. Villkoren konfigureras på individuell basis, kontakta oss om du vill gå med i 3cotyClub HJÄRTAN.

KRAV

Måste vara EN REGISTRERAD UPPFÖDARE med organisation (CFA, FIFe, TICA, WCF) och verifierad av 3coty®.

Måste vara ÄGARE till show katter med organisation och kontrolleras av 3coty®.

Och måste fylla i REGISTRERINGSFORMULÄRET som ska verifieras av 3coty®.

3COTYCLUB VILLKOR

Alla inköpta produkter är för eget bruk och är INTE för VIDAREFÖRSÄLJNING.

Uppfödarens webbplats bör uppvisa 3coty® banderoll/logo.

Främjande av 3coty® uppfödarens sociala medier / webbsida.

Om möjligt bör Club-medlemmen främja 3coty samband med försäljningen av kattungarna. (*Ett samarbetsprogram om marknadsföring av 3coty® till nya kattägäre kommer att införas snart för uppförade).

AVANCERA I PROGRAMMET

För att kunna stiga en nivo högre behöver medlemmen köpa produkter för det totala värdet av minst 100 euro per månad under en period av 3 månader.

Om inget köp görs under de följande 6 månaderna, kommer medlemmen att degraderas en nivå. Medlemskapet kommer inte att gå förlorat, medlemmar stannar på Gul om de inte har funnits bryta mot reglerna,( t.ex. återförsäljning av produkter). Alla nivårörelser tillämpas av 3coty®.