Regulamin Sklepu

01. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą 376west sp. z o.o., ul. Fabryczna 2/188, 00-446 Warszawa, NIP 7010388860, REGON 146789550, właściciela marki 3coty® (zwaną dalej 376west lub/i 3coty®) i jej Klientami w sklepie internetowym www.3coty.pl od momentu zawarcia umowy kupna.

02. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

A. Przebieg procesu zamówienia
376west jako właściciel marki 3coty oferuje swoim Klientom najwyższej jakości mokrą karmę dla kotów. Przedstawienie asortymentu w naszym sklepie internetowym jak i stacjonarnym jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, otrzymuje pełen opis danego produktu. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku zakupowym poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
Po wybraniu wszystkich zamawianych produktów, klient przechodzi do podglądu zamówienia klikając na przycisk “Twój koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk “Do kasy”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
Na stronie Szczegóły płatności klient wybiera adres dostawy, jak i metody płatności. Znajdują się tu wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki. Aby sfinalizować zamówienie, należy zgodzić się z regulaminem (po jego uprzednim przeczytaniu) a następnie kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych. Oferty 376west i 3coty kierowane są do osób pełnoletnich. 376west Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo anulowania zamówień – również bez podania powodu.

B. Umowa kupna
Przedstawienie produktów w sklepie 3coty.com służy jako informacja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk “Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z 376west następuje w momencie, gdy 376west przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

03. Ceny, koszty przesyłki i dostawa

A. Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu.

B. Koszty wysyłki
Koszty przesyłki skalkulowane są według umowy pomiędzy DHL/Pocztą Polską a 376west.

C. Dostawa
376west dostarcza swoje towary do klientów detalicznych, właścicieli kotów, klinik weterynaryjnych, hodowli i tym podobnych. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych wartości zamówienia na koncie 376west (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest w zakładce Sklep>Śledzenie przesyłek.

Dostawy odbywają się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera.

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, 376west zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient zaakceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy 376west, nie z własnej winy, nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru, 376west może wypowiedzieć umowę. Wówczas 376west powinno niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta.

Przesyłki przygotowujemy do wysyłki tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu. Kurier odpowiada za towar do chwili podpisania przez Państwa dokumentów przewozowych. Podpisanie listu przewozowego, równoznaczne jest z oświadczeniem o treści: „Potwierdzam odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i zgodnym z zamówieniem”, tak więc przed złożeniem podpisu prosimy o dokonanie oględzin, czy opakowanie nie zostało uszkodzone, oraz o przeliczenie towaru. W przypadku uszkodzenia lub ewentualnych braków, niezbędnym dokumentem do roszczeń reklamacyjnych jest protokół szkody. Kurierzy mają obowiązek posiadania formularza. Kurier nie ma prawa odmówić Państwu tej możliwości z jakiejkolwiek przyczyny. Proszę pamiętać, że podpisanie przez kuriera protokołu jest podstawą do roszczenia praw reklamacyjnych. Oryginał protokołu zabiera kurier.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie pod adresem shop@3coty.com. W takim wypadku 376west będzie miało możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego usługę transportową lub u ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, 376west przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z 376west. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

04. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością 376west, aż do momentu całkowitej zapłaty przez Klienta za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą 376west.

05. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta, dane z zakładce Kontakt.

A. Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę 376west telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej: 376west sp.z o.o. ul. Fabryczna 2/188, Warszawa, telefon: +48 577 155 376, shop@3coty.com.
W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę 376west w ciągu 14 dni.

B. Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, 376west zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez 376west, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. 376west zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta; towary napoczęte, towary z uszkodzonym opakowaniem nie podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu towaru jest pisemne powiadomienie firmy 376west Sp. z o.o. o rezygnacji z towaru. Klient odsyła zamówiony towar na adres: 376west sp. z o.o. ul. Fabryczna 2/188, 00-446 Warszawa.

Zanim nadadzą Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym serwisem klienta pod nr. Tel. +48 577 155 376

C. Formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:
376west sp. z o.o. ul. Fabryczna 2/188, 00-446 Warszawa, shop@3coty.com.

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne usunąć.

06. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to (w zależności od kraju dostawy):
— płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe 376west
— płatność kartą kredytową/płatność internetowa za pomocą systemu płatności: payU, PayPal, MyPOS, Klarna

W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, 376west zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, 376west ma prawo anulować zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

07. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych w zakładce Polityka prywatności.

08. Oferent sklepu

376west Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Zarząd firmy: Agnieszka Sobczyńska
NIP 701 038 88 60, REGON 146789550

09. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. 376west zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego 3coty spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie 376west zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach
nocnych i trwały jak najkrócej.

376west zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez 376west, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Aktualizacja regulaminu

28.08.2020

  • Brak produktów w koszyku