Podmienky

01. Rozsah platnosti nariadení

Tieto predpisy sa vzťahujú na všetky objednávky zadané medzi spoločnosťou 376west Sp. z o.o., Bąkowska 3C, 05-800, Poľsko, EU Vat PL7010388860, REGON 146789550, majiteľ značky 3coty (ďalej len 376west a / alebo 3coty®) a jej zákazníkmi používajúcich internetový obchod www.3coty. od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

02. Proces objednávania, kúpna zmluva, limity objednávok

A. Postup pri objednávke
376west, ako majiteľ značky 3coty®, ponúka svojim zákazníkom najkvalitnejšie vlhké krmivo pre mačky. Prezentácia sortimentu v našom internetovom a stacionárnom obchode je nezáväzná a nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Zákazník kliknutím na produkt alebo popis produktu dostane úplný popis produktu. Produkt sa vloží do virtuálneho nákupného košíka zadaním požadovaného množstva a kliknutím na symbol nákupného košíka.

Po výbere všetkých objednaných produktov zákazník prejde na ukážku objednávky kliknutím na tlačidlo „Váš košík“ zobrazené v pravom hornom rohu obchodu. Zákazník sa presunie na stránku, kde si môže skontrolovať produkty vo virtuálnom koši kedykoľvek a podľa potreby vykonať zmeny.

Ak chce zákazník objednávku dokončiť, pokračuje kliknutím na tlačidlo „K pokladni“. Registrovaní klienti môžu zadať svoju e-mailovú adresu a heslo a pri spracovaní objednávky použiť uložené informácie. Prípadne sa zákazník môže zaregistrovať ako nový užívateľ alebo pokračovať v nákupe bez registrácie. V takom prípade musí zákazník v ďalšom kroku zadať svoju adresu a podrobnosti o účte.
Na stránke Podrobnosti o platbe si zákazník vyberie dodaciu adresu a spôsob platby. Tu nájde všetky podrobnosti o objednávke (vrátane DPH), dodacích a prepravných nákladoch. Na dokončenie objednávky musí súhlasiť s pravidlami (po prečítaní) a potom kliknúť na tlačidlo „Pokladňa“. To znamená, že bola predložená záväzná nákupná ponuka.

Ponúkaný produkt sa predáva iba v maloobchodnom množstve. 376west a 3coty® ponuky sú určené pre dospelých. 376west sp. z o.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávky – a to aj bez udania dôvodu.

B. Kúpna zmluva
Prezentácia výrobkov v obchode 3coty® slúži ako informácia a nepredstavuje záväznú predajnú ponuku. Zákazník predloží záväznú kúpnu ponuku dokončením procesu objednávky a kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Zákazník dostane automatické potvrdenie na uvedenú e-mailovú adresu (tzv. Potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky ešte nie je zmluvou. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s 376west sa uskutoční, keď 376west prijme objednávku zákazníka, odošle objednaný tovar a potvrdí ho druhým e-mailom (potvrdenie o zásielke).

03. Ceny, doprava a dodanie

A. Ceny
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a ďalších komponentov, je možné pripočítať prepravné. Ku každej objednávke je priložený doklad o kúpe.

B. Prepravné náklady
Prepravné náklady sú vypočítané podľa dohody medzi DHL Parcel/DHL Express/Poczta Polska a 376west.

C. Dodávky

Spoločnosť 376west dodáva svoje výrobky maloobchodným zákazníkom, majiteľom mačiek, veterinárnym klinikám, farmám a podobne. Pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak, dodacia lehota je 1-5 pracovných dní. Čas sa počíta od okamihu prijatia platby vo výške 100% hodnoty objednávky na účet 376west (bez dobierky).

Informácie o nákladoch na dopravu a prepravu sú k dispozícii na karte Obchod> Sledovanie zásielok.

Dodávky sa uskutočňujú medzi 09:00 a 17:00, presný čas však môže závisieť od kuriérskej trasy DHL Parcel/DHL Express/ Poczta Polska.

V prípade, že nie všetky produkty sú na sklade, 376west si vyhradzuje právo zorganizovať čiastočné dodanie na svoje náklady, ak zákazník takéto riešenie akceptuje.

V prípade, že 376west nie je zo svoje viny schopný dodať objednaný tovar, môže 376west zmluvu vypovedať. 376west by mal o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka.

Zásielky sú pripravené na prepravu tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia počas prepravy. Za podpísanie prepravných dokladov zodpovedá kuriér. Podpísanie dodacieho listu sa rovná prehláseniu: „Potvrdzujem prijatie tovaru v nepoškodenom stave a v súlade s objednávkou“, preto pred predložením podpisu skontrolujte, či obal nebol poškodený a prepočítajte tovar. V prípade poškodenia alebo nedostatku je správa o poškodení podstatným dokumentom pri reklamácii. Kuriéri musia mať formulár. Kuriér nemá žiadne právo vám to z akéhokoľvek dôvodu poprieť. Nezabudnite, že podpis protokolu kuriérom je základom pre uplatnenie reklamačných práv. Originál protokolu je prevzatý kuriérom.

Ak bol dodaný tovar poškodený počas prepravy, musí o tom zákazník okamžite informovať na adrese [email protected]. V tomto prípade bude mať 376west možnosť podať sťažnosť na tovar u dopravcu alebo poisťovateľa. Ak zákazník neinformuje o škodách spôsobených počas prepravy, nemá to vplyv na zákonné záručné podmienky. S cieľom zabezpečiť plynulé doručenie objednávky, 376west poskytne príslušnej doručovacej spoločnosti e-mailovú adresu a telefónne číslo zákazníka. Preposlanie e-mailovej adresy a telefónneho čísla je povinným prvkom kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou 376west. Zákazník nie je oprávnený v tejto veci si vybrať alebo sa proti nemu odvolať. Viac informácií nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov.

04. Výhrada vlastníctva

Výrobok zostáva vo vlastníctve 376west, až kým zákazník nezaplatí celý tovar. Záložné právo, prevod vlastníctva na zabezpečenie nárokov, spracovanie alebo zmeny vzhľadu pred prevodom vlastníctva produktu sú povolené iba so súhlasom spoločnosti 376west.

05. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú právo vrátiť objednaný tovar do 14 dní. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá vykonáva právne záväznú transakciu nesúvisiacu s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou. Pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy a vylúčenie z tohto práva, uplatňujú sa nasledujúce nariadenia. V prípade ďalších otázok sa môže Zákazník obrátiť na Zákaznícky servis, záložka Kontaktujte nás.

A. Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy – bez uvedenia dôvodu – do 14 dní. Tento čas sa počíta odo dňa, keď zákazník alebo ním poverená osoba (nemôže to však byť kuriér dopravnej spoločnosti), obdržal posledný objednaný produkt.

Aby bolo možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí o tom zákazník informovať telefonicky alebo písomne, napr. poštou alebo e-mailom: 376west sp.z o.o., Bąkowska 3C, 05-800, Poľsko, telefón: +48 577 155 330, [email protected].
Zákazník môže na tento účel použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Aby bolo odstúpenie účinné, musí zákazník informovať spoločnosť 376west do 14 dní.

B. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od zmluvy 376west uhradí všetky vzniknuté náklady, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou nákladov vzniknutých v dôsledku používania štandardnej kuriérskej služby inej ako je služba ponúkaná 376west), okamžite do 14 dní od prijatia informácie o odstúpenie od dohody. Vrátenie sa uskutoční rovnakým spôsobom ako prijatá platba – s výnimkou dobierky. Náklady tohto vrátenia nie sú v žiadnom prípade účtované zákazníkovi. 376west si vyhradzuje právo zadržať vrátenie platby až do prijatia tovaru alebo do potvrdenia vrátenia tovaru.

Vrátenie je účinné iba vtedy, ak bolo dodržané 14-dňové obdobie.

Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar pripravený na osobitnú objednávku zákazníka; tovar, ktorý bol otvorený, tovar s poškodeným obalom nie je možné vrátiť. Podmienkou vrátenia tovaru je písomné oznámenie spoločnosti 376west Sp. z o.o. o vrátení tovaru. Objednávateľ posiela objednaný tovar na túto adresu: 376west sp. o.o., Bąkowska 3C, 05-800, Poľsko.

Pred odoslaním spiatočnej zásielky kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle č. Tel. +48 577 155 330 alebo [email protected]

C. Odstúpenie od tlačiva zmluvy
Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte formulár a odošlite ho na túto adresu:

376west sp. o.o., Bąkowska 3C, 05-800, Poľsko, [email protected].

– Ja / my (*) týmto informujem (*) o mojom / našom (*) odstúpení od kúpnej zmluvy pre tento tovar:

– Dátum objednávky (*) / dátum prijatia (*))
– Meno a priezvisko / meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)
– Adresa spotrebiteľa
– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej forme
)
– Dátum
_______________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

06. Záruka a zodpovednosť

Dostupné spôsoby platby v obchode sú (v závislosti od krajiny dodania):

– bežnou platbou alebo online prevodom na bankový účet 376west
– platba kreditnou kartou/online platba pomocou platobného systému payU, PayPal, MyPOS, Klarna

V špecifických prípadoch alebo v závislosti od typu dodávky zvoleného zákazníkom si spoločnosť 376west vyhradzuje právo akceptovať iba určité spôsoby platby. Platby zaslaním hotovosti alebo šekom nie sú akceptované.

Pri platbe si kupujúci vyberie platbu pri zadávaní objednávky.
Ak kupujúci neuhradí platbu do 7 dní od dátumu potvrdenia objednávky, má spoločnosť 376west právo objednávku stornovať, informovať o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

07. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť pristupuje k ochrane osobných údajov zákazníkov veľmi vážne. Pozorne si prečítajte informácie o ochrane osobných údajov v časti Zásady ochrany osobných údajov.

08. Predávajúci

376west Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Vedenie spoločnosti: Agnieszka Sobczyńska
DPH EÚ PL7010388860, REGON 146789550

09. Záverečné ustanovenia

V prípade neplatnosti alebo neschopnosti implementovať niektoré z nariadení obsiahnutých v ustanoveniach zostáva zvyšok ustanovenia v platnosti. 376west si vyhradzuje právo zaviesť obmedzenia týkajúce sa používania internetového obchodu 3coty spôsobené jeho technickými službami, údržbárskymi prácami alebo prácami na zlepšovaní jeho funkčnosti. 376west sa zároveň zaväzuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby tieto obmedzenia prebehli v nočných hodinách v čo najkratšom čase.

376west si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia. Zmeny vstúpia do platnosti v okamihu jasne uvedenom 376west, ale nie skôr ako 7 dní po ich oznámení. Príkazy zadané pred nadobudnutím účinnosti zmien uvedených v predchádzajúcej vete sa vykonajú v súlade s pravidlami platnými v čase ich predloženia. Všetky spory medzi stranami sa urovnajú zmierom alebo v prítomnosti nezávislého a nestranného mediátora. Ak však nie je možné spor urovnať zmierom, a to ani prostredníctvom mediácie, právomoc súdu sa určí v súlade s príslušnými ustanoveniami Poľskej republiky.

10. Posledná aktualizácia Zmluvných podmienok

24.02.2022