Náš tím

Aggie
Zakladateľ
aggie@3coty.com

Andrea
3coty® Veľvyslanec
andrea@3coty.com

Marcin
Zakladateľ
marcin@3coty.com

Minna
3coty® Veľvyslanec
minna@3coty.com

Tash
3coty® Veľvyslanec
tash@3coty.com