Náš environmentálny záväzok

Uplatňovanie globálnych cieľov OSN v praxi

Súčasťou našej filozofie je rešpektovanie našej planéty, ktorá je jediným miestom, kde môžu naše mačky žiť dlhý a zdravý život, ako chceme. Zistili sme, že globálne ciele OSN sú pre nás naozaj užitočným rámcom, ktorý nám pomáha zistiť, čo môžeme urobiť, aby sme prispeli k zachovaniu tejto planéty ako miesta, kde my a naše mačky môžeme spoločne prežiť dlhý a zdravý život.

Niektoré ciele a úlohy sú jasne zamerané na vlády jednotlivých štátov. A je nepravdepodobné, že by nejaká organizácia bola schopná podporiť všetky ciele. Ciele sú na to príliš rozsiahle a rôznorodé. Každý však môže prispieť k udržateľnejšiemu spôsobu života.

V rámci nášho podniku sme sa rozhodli pracovať na nasledujúcich cieľoch:

7. Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

Tento cieľ má päť úloh, vrátane všeobecného prístupu k modernej energii a rozšírenia energetických služieb pre rozvojové krajiny, pričom obe tieto oblasti nepatria do našej pôsobnosti. Niektorí môžu mať pocit, že zdvojnásobenie zlepšenia energetickej účinnosti a podpora prístupu k výskumu a investíciám do čistej energie je zameraná na energetický priemysel.

My sa však domnievame, že aj v nich môžeme zohrať svoju úlohu. Používanie energeticky účinnejších zariadení v našom výrobnom procese zlepšuje našu energetickú účinnosť a nákup solárnych panelov na našej streche bol investíciou do čistej energie. Čím viac ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, si kúpi solárne panely, tým lacnejšia bude táto technológia a stane sa dostupnejšou pre ostatných. Príspevok spoločnosti 3coty® k tomuto cieľu teda nespočíva len vo zvýšení celosvetového podielu obnoviteľnej energie pomocou našich solárnych panelov.

12. Zabezpečenie udržateľných modelov spotreby a výroby

V rámci tohto cieľa existuje 11 cieľov a nebudeme tu hovoriť o všetkých, len zdôrazníme tie, na ktorých pracujeme. Sme hrdí na to, že náš výrobný proces s nulovým odpadom prispieva k cieľu znížiť celosvetový potravinový odpad na obyvateľa o polovicu. Mačky našťastie jedia všetky časti svojej koristi, takže je pre nás jednoduché využiť všetky živočíšne zložky, ktoré nakupujeme.

Náš záväzok používať 100 % mäsa a miestnych dodávateľov znamená, že aj naši dodávatelia majú menej odpadu. Kuracie krky sa v mäsiarstvach nepredávajú dobre, ale sú dokonalým zdrojom vápnika v krmive pre mačky. Náš záväzok k recyklácii, pokiaľ ide o výber obalových produktov, ako aj o pomoc našim zákazníkom pri ich recyklácii, je jasný.

13. Opatrenia v oblasti klímy

Ciele OSN majú rozsiahlu koncepciu zameranú na preventívne plánovanie, zmierňovanie a reakciu na klimatické katastrofy. V spoločnosti 3coty® sa nenecháme odradiť od toho, aby sme návrhy cieľov OSN zaviedli do praxe s cieľom znížiť uhlíkovú stopu. Zaviazali sme sa k miestnym výrobcom, znižujeme dopravnú vzdialenosť z farmy do továrne a naši zamestnanci jazdia do továrne na bicykli, pokiaľ nemusia nosiť ťažké náklady (čo sa stáva len zriedkavo). Možno vás prekvapí, že napriek tomu, že vyrábame len mäsité krmivo pre mačky pre našich povinne mäsožravých členov rodiny, náš ľudský tím konzumuje veľmi málo mäsa, jeden z našich zakladateľov je vegán. Všetka naša komunikácia je elektronická, tlač sa obmedzuje na etikety, ktoré vás informujú o tom, čo je v každej konzerve. A pomáhame vám znižovať dopad na životné prostredie tým, že poskytujeme viečka, aby otvorené konzervy zostali čerstvé, a používame recyklované kartónové obaly, ktoré môžete tiež recyklovať.

Vďaka tomu, že mačky sú stredobodom všetkého, bolo pre nás v spoločnosti 3coty® jednoduché prijať tieto záväzky na zlepšenie planéty, na ktorej žijeme. Dúfame, že tým, že sa s vami podelíme o naše poznatky, sa ako ďalší milovníci mačiek pokúsite prijať niektoré opatrenia globálneho cieľa OSN aj vo svojom každodennom živote.

Tento príspevok používa automatizovaný preklad DeepL Pro!