Náš závazek k ochraně životního prostředí

Realizace globálních cílů OSN

Součástí naší filozofie je respektování naší planety, protože jen na ní mohou naše kočky prožít dlouhý a zdravý život, jaký si přejeme. Globální cíle OSN jsou pro nás opravdu užitečným rámcem, který nám pomáhá orientovat se v tom, co můžeme udělat, abychom přispěli k zachování této planety jako místa, kde my a naše kočky můžeme společně prožít dlouhý a zdravý život.

Některé z cílů a úkolů jsou jasně zaměřeny na vlády jednotlivých zemí. A je nepravděpodobné, že by nějaká organizace byla schopna podpořit všechny cíle. Na to jsou cíle příliš rozsáhlé a různorodé. Každý však může nějak přispět k udržitelnějšímu způsobu života.

V rámci našeho podniku jsme se rozhodli pracovat na následujících cílech:

7. Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny

Tento cíl má pět úkolů, včetně všeobecného přístupu k moderní energii a rozšíření energetických služeb pro rozvojové země, přičemž oba tyto cíle nespadají do naší působnosti. Někteří mohou mít pocit, že zdvojnásobení zlepšení energetické účinnosti a podpora přístupu k výzkumu a investicím do čisté energie je zaměřena na energetický průmysl.

My se však domníváme, že i v nich můžeme hrát svou roli. Používání energeticky účinnějších zařízení v našem výrobním procesu zlepšuje naši energetickou účinnost a nákup solárních panelů na naší střeše byl investicí do čisté energie. Čím více lidí, kteří si to mohou dovolit, si koupí solární panely, tím se tato technologie zlevní a stane se dostupnější pro ostatní. Příspěvek společnosti 3coty® k tomuto cíli tedy nespočívá pouze ve zvýšení celosvětového podílu obnovitelné energie pomocí našich solárních panelů.

12. Zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby

V rámci tohoto cíle existuje 11 cílů a my zde nebudeme hovořit o všech, pouze zdůrazníme ty, na kterých pracujeme. Jsme hrdí na to, že náš výrobní proces s nulovým odpadem přispívá k cíli snížit celosvětový potravinový odpad na obyvatele na polovinu. Kočky naštěstí jedí všechny části své kořisti, takže je pro nás snadné využít všechny živočišné suroviny, které nakupujeme.

Náš závazek používat 100% maso a místní dodavatele znamená, že i naši dodavatelé mají méně odpadu. Kuřecí krky se v řeznictvích neprodávají dobře, ale jsou dokonalým zdrojem vápníku v krmivu pro kočky. Náš závazek k recyklaci jak z hlediska výběru obalů výrobků, tak z hlediska pomoci našim zákazníkům při jejich recyklaci je jasný.

13. Opatření v oblasti klimatu

Cíle OSN mají rozsáhlou koncepci zaměřenou na preventivní plánování, zmírňování klimatických katastrof a reakci na ně. Ve společnosti 3coty® se nenecháváme odradit od toho, abychom návrhy cílů OSN uvedli do praxe a snížili tak uhlíkovou stopu. Zavázali jsme se k místním výrobcům, snižujeme dopravní vzdálenost z farmy do továrny a naši zaměstnanci jezdí do továrny na kole, pokud nemusí nosit těžké náklady (což se stává zřídka). Možná vás překvapí, že přestože vyrábíme pouze masité krmivo pro kočky pro naše obligátní masožravce, náš lidský tým jí masa velmi málo, jeden z našich zakladatelů je vegan. Veškerá naše komunikace probíhá elektronicky, tisk je omezen na etikety, které vás informují o tom, co je v každé konzervě. A pomáháme vám snižovat dopad na životní prostředí tím, že poskytujeme víčka, která udržují otevřené konzervy čerstvé, a používáme recyklované kartonové obaly, které můžete také recyklovat.

Díky tomu, že v centru všeho dění jsou kočky, je pro nás ve společnosti 3coty® snadné přijmout tyto závazky ke zlepšení stavu planety, na které žijeme. Doufáme, že díky sdílení našich poznatků se jako kolegové milovníci koček pokusíte také přijmout některá opatření globálního cíle OSN ve svém každodenním životě.

Tento příspěvek používá automatický překlad DeepL Pro!